Płoć

Nie mniej pospolitą rybą w Jeziorze Zegrzyńskim jest płoć /rutilus rutilus/ - żyje ona w małych stadach, w miejscach dobrze osłoniętych roślinnością lub w głębszych partiach wody. Żywi się glonami, planktonem roślinnym i zwierzęcym, larwami owadów i robakami, jak również niektórymi roślinami wodnymi. Starsze osobniki niektórymi gatunkami małży. Płoć żyje do 9 lat i może osiągnąć długość nawet do 40 centymetrów i 1,5 kg masy ciała. Z płocią, przez niedoświadczonych wędkarzy często mylone są inne gatunki ryb, zwłaszcza ich młode osobniki. Chodzi tu mianowicie o jelca /leuciscus leuciscus/, jazia /leuciscus idus/, klenia /leuciscus caphalus/ oraz wzdręgę czyli kranopiórkę /scardinius erythrophtalmus/.

Źródło: www.zalewzwgezynksi.net


Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LIDER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Copyright by Powiat Legionowski.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design