KARTKA Z KALENDARZA - styczeń, luty - Ludwik Kicki

2021-02-02

KARTKA Z KALENDARZA

190 ROCZNICA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA Z

NATALIĄ ANNĄ BISPING

 

W LUTYM W CZASIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

1831 ROKU

PRZEBYWAŁ W WIELISZEWIE

26.01.1831 – MAŁŻEŃSTWO Z NATALIĄ BISPING
(pozwolenie – dyspensa) - kościół w W-wie
(siostrzenica Ludwika – córka siostry Ludwika Kickiego Józefy).

Gen. LUDWIK KICKI
urodził się w wrześniu 1791 roku, zmarł w maju 1831 roku.


Syn Onufrego Kickiego oraz Józefy Kickiej z domu Szydłowskiej. Pułkownik, Generał Wojska Polskiego. Brał udział m.in. w bitwie pod Lipskiem w 1813 roku (kampania napoleońska).
Odznaczony w Moskwie 1812 Krzyżem Legii Honorowej przez Napoleona, także Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari za kampanię w 1809 roku1.
Uczestnik Powstania Listopadowego, dowódca brygady (wygrane bitwy - kwiecień 1831: m.in. Iganie, Domanice). W Iganiach walczył 8 Pułk Piechoty (wzmianka o Kickim, który prowadził 1 i 8 Pułk Piechoty do Igań2 ), którego 1 batalion (pododdział pułku) stacjonował w okresie Powstania (1830) w Serocku3.

Walczył pod Raszynem w kwietniu 1809 roku.
Z Natalią Bisping miał córkę Ludwikę.
Zginął w trakcie bitwy pod Ostrołęką (miała miejsce pod koniec maja 1831 roku – 26.05.), w czasie Powstania Listopadowego z Rosjanami (głównodowodzący wojsk rosyjskich – gen. Iwan Dybicz). Dowodził pod Ostrołęką m.in. 2 Pułkiem Ułanów – oddziałem jazdy4,5.
Jeżeli chodzi o dowodzenie pułkami w czasie Powstania Listopadowego dysponował poleceniami kierowanymi do 2 Pułku Ułanów oraz szwadronów 5 Pułku Ułanów (5 Pułk Strzelców Konnych) podczas poruszania się Szosą Brzeską (1831) w szyku schodkowym zwanym „eszelonem”

(WALKA Z KIRASJERAMI)6.

Przebywał także w czasie Powstania, w Wieliszewie

(list do żony Natalii Kickiej napisany 14.02.1831) – 12 lutego z 5 Pułkiem Ułanów10.
Jak opisuje autor książki Eligiusz Kozłowski „Generał Józef Bem 1794 – 1850” w rozdziale „Iganie i Ostrołęka” gen. Józef Bem otrzymał w Warszawie po odwrocie z Ostrołęki klacz od wdowy Natalii Bisping.

Tak obrazuje tą sytuację autor:

„dopiero w stolicy otrzymał od wdowy po poległym generale
Kickim pięknego rumaka, który towarzyszył
mu do końca bojów” (poprzedni koń poległ w boju)7.

 

 

fot.1

Mapa poglądowa Ludwik Kicki (1791 - 1831)

fot. 2

Nagrobek, Kruki, Ostrołęka 

fot. 3

Ludwik Kicki (1791- 1831)

Wybrane walki Ludwika Kickiego w czasie Powstania Listopadowego 

MAPA "Powstanie Listopadowe" s. 190.

Książka "Historia Polski 1764 - 1864". Autor Józef Andrzej Gierowski. 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, W-wa 1982.

fot. 4 

Rysunek przedstawiający Józefa Bema.

Rys. Mieczysława Wiśniewskiego.  

Książka Eligiusz Kozłowski

"Generał Józef Bem 1794 - 1850"

Rozdział "Iganie i Ostrołęka", wyd. Ministerswa Obrony Narodowej 1970, wyd. I, s. 45 

 

W kościele w Suchowoli znajduje się tablica upamiętniająca gen. Ludwika Kickiego8.
Natomiast w Warszawie przy ul.TraczyAleja Chwały znajduje się głaz narzutowy
upamiętniający postać gen. Ludwika Kickiego i Ułanów Grochowskich.
We wsi Kruki (pow. ostrołęcki), w miejscu jego spoczynku znajduje się ulica z jego nazwiskiem.
Nagrobek znajduje się we wspomnianej wyżej wsi (gmina Olszewo – Borki)9.

 

Źródła:


1. Książka „GROCHÓW 1831”, autor Wiesław Majewski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, s. 163 (otrzymał za kampanię w 1809 roku Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari).

2. Eligiusz Kozłowski „Generał Józef Bem 1794 – 1850”, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wyd. I, Warszawa 1970 r.. Rozdział „Iganie i Ostrołęka”, s. 33 (wzmianka o gen. Ludwiku Kickim, który prowadził 1 i 8 Pułk Piechoty – do Igań), s. 34 (cyt. za ww. autorem Eligiuszem Kozłowskim „do zachodniej części Igań wtargnęły trzy bataliony pod dowództwem Kickiego”).

3. Strona internetowa dostęp 29.01.2021 -https://pl.wikipedia.org/wiki/8_Pu%C5%82k_Piechoty_Liniowej?fbclid=IwAR3NGw4_KAp5HHxxSdf-H9w7G6bUwyM8kNGT4lulHehVOKUJ1YK-gAiZnwU         .                                                                                     

4. Strona internetowa dostęp 29.01.2021 -https://pl.wikipedia.org/wiki/2_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_(Kr%C3%B3lestwo_Kongresowe)?fbclid=IwAR2wbsFoh3gIkeMkNPgGEMogskPymFbMvL41sYURK_ZqCUXbHr_m67odbcA.

5. Publikacja pochodzi ze zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
Powstanie listopadowe 1830–1831 Dzieje – historiografia – pamięć. Redakcja Tadeusz Skoczek Warszawa 2015. Wydawca: Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa. Wojciech Krajewski Karol Malankiewicz i jego obraz Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r. – próba analizy batalistycznej. Akapit „Temat obrazu” s. 470 – 472 (wzmianka jak Ludwik Kicki umiera od kul działowych) - 
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl.

6. Książka „GROCHÓW 1831”, op.cit. s. 164.

7. Książka „Generał Józef Bem 1794 – 1850”, op.cit. s. 49.

8. Strona internetowa dostęp 29.01.2021 - http://krainaserdecznosci.pl/public/ckfinder/userfiles/files/wykaz-miejsc_pamieci-2018-aktualizacja572019.pdf?fbclid=IwAR2wYhUWq70qDK-RqGnD1UEmvq5XBlCjZfNDu_kv0PjsURtQiJEpd2E5FXU9.

9. Strona internetowa dostęp 29.01.2021 - https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruki_(powiat_ostro%C5%82%C4%99cki)?fbclid=IwAR0OGk8USIJngzYq2kpw9A2rUoG9Eq7aLQDxQ91TaBzoez_4IXrJ1DaEttI 

(nagrobek gen. Ludwika Kickiego).

10. Miesięcznik historyczny Powiatu Legionowskiego „NASZA HISTORIA” Listopad 2020 nr 9 (9). Tytuł miesięcznika „Maurycy Potocki i Jabłonna w Powstaniu Listopadowym”. Artykuł „Pobyt wojsk polskich w lutym 1831 r. w rejonie Wieliszewa”, autor Krzysztof Klimaszewski.

11. Publikacja pochodzi ze zbiorów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Powstanie listopadowe 1830-1831 Dzieje – historiografia – pamięć, op.cit. Paweł Ajdacki Szlakiem cmentarzy wojennych z lat 1830−1831. Akapit „Kruki” (wieś w gminie Olszewo Borki, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie), s. 611 – 612 (opisywana śmierć gen., miejsce spoczynku Ludwika Kickiego) http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=39033.

12. „ENCYKLOPEDIA RYK”, redaktor naczelny: Tomasz Niemirowski, s. 61-62 (Ludwik Kicki).

13. ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA PWN, wydanie trzecie, tom 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984. ISBN 83-01-00002-3 T.2.

Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LIDER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Copyright by Powiat Legionowski.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design